Termine  2022 / 2023 


 

 
16-04-2023  FCI--IGP/ IFH / BH/VT  Richter Stephanie Hoppe

25 - 10 -2023  Prufung  Richter   Bettina Mathews.

 


 


   Index