Examen uitslagen BK Goch, Boxervrienden Noord Limburg.


 
 


Igp en IFH exam BK-Goch/Boxervrienden Noord-Limburg 10/09/2022 Judge Uwe Petersen.Rus la fler Colt (Kees)IFH 2 handler Erik Fick 87 points

Otto v. Wordanis (Orkaan)IFH 1 handler Berry Grens 90 points

La habana de Algucarri (Havanna) handler Tiny Noij 93 points.
=====================================================================================================================
IGP,BH/VT, IFH Exam BK Goch, Boxervrienden Nrd Limburg, 3 april 2022
Keurmeester:Steffie Hope.

Doortje v. Boranka Handler Debbie Fick IGP 1 244 points
Rus la fler Colt (Kees) Handler Erik Fick IGP 3 269 points
York van Wordanis Handler Carla Reinierse IFH 1 90 points
Aquilo vom Igneshof Handler Nico Ootes IFH 2 93 points
Otto v. Wordanis (Orkaan) Handler Berry Grens BH/VT Successful.
Lizzie v. Wordanis Handler Carla Reijnierse BH/VT Successful.
Oké v. Wordanis Handler Debbie Fick BH/VT Successful.
Kenzo v. Wordanis Handler Steffie Brünen BH/VT Successful.
Ola v. Wordanis Handler Herma Fick BH/VT Successful
Nerida Royal (Elza) Handler Annette Sandeck BH/VT successful.

 
                                   
Goch - ex-14

  Goch - ex - 4   Goch - ex - 6   Goch -ex - 8

  Goch - ex - 5    Goch - ex - 10

Goch - ex - 2   Goch - ex - 3-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Succesvol examen IGP / BH examen 10/11/2019 Boxerklub Goch/ Boxervrienden Noord Limburg.


keurmeester Heinrich Galonska. 12 deelnemers allemaal geslaagd.

Riet van Boxian met Herma Fick BH 48 pnt

Bambima vd Busch met Ute Hink BH 58 pnt

Greta de Chateau Blanc met Maritta Holterhof 56 pnt

Belle Fleur de Chateau Blanc met Tatjana Holterhof 60 pnt

Kalle met Anne Kremer 59 pnt

Wiep v Wordanis met Debbie Fick IGP 1 257 pnt

Hendrix vd Kroeze Danne met Stanley vd Helm IGP 1 276 pnt

La Habana de Algucarri met Tiny Noij IGP 1 273 pnt.

Cuinn vd Elzelinahof met Fred Kremers IGP 2 271 pnt

Rus la fler Colt met Erik Fick IGP 2 260 pnt

Tarza Leo v Krusenhof met Steffie Brunen IGP 2 288 pnt

York v. Wordanis met Carla Reijnierse IGP 3 272 pnt

groepU
V/AD-examen 28 april 2019 Boxervrienden Noord Limburg / BK Goch e.v.
   Keurmeester Beate Spelsberg .

De weergoden werkte mee op deze dag.
Er was weer een mooie route uitgezet
Alle deelnemers zijn geslaagd.

Enkele foto`s van het UV/AD -examen.

                                                           


   

   

   


_____________________________________________________________________________________________________________________


7 april 2019 IGP examen BK Goch, Boxervrienden Noord Limburg,    Judge S. Hoppe (Germany)

Bep v. Wordanis.                  Handler:     Herma Fick.         VZH/BH      Geslaagd
 
Bo v. Wordanis.                    Handler:     Fred Kremers.     VZH/BH      Geslaagd
 
Indira vom Haus Rehberg.    Handler:     Martin Winkler      VZH/BH      Geslaagd
 
Navar Vavonabox.                Handler:     Rolf v. Buren         IGP 1         Geslaagd
 
York v. Wordanis.                 Handler:     Carla                     IGP 3         Geslaagd

 
Foto slide show:

                                            
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7


______________________________________________________________________________________________________________________28 oktober 2018 BH/IPO/FH examen Keurmeester: Dhr. Galonska

  


 
                                                   Alle examenkandidaten zijn geslaagd. Hieronder de resultaten:

   _______________________________________________________________________________________________________________6 Mei 2018.   Examen ZTP.   Keurmeester:  Mevr. A. Hartmann (DE)
 

Alle dellnemers geslaagd.

___________________________________________________________________________________________________________
 


Op zondag 29 april 2018 , was het zo ver BH/ IPO/ FH examen BK Goch/ Boxervrienden Noord Limburg, Keurmeester Udo Herrmann,examenleider Steffie Brunen.

Om 8.30 uur vertrokken we naar de speurvelden.
Waar de spoorlegger de verschillende sporen onder toeziend oog van de keurmeester had uitgezet.
Als eerste waren de VO en IPO1 honden aan de beurt en met succes.
Daarna terug naar het clubhuis en de koffie.
Terug op eigen terrein was het de beurt aan de VZH combinaties voor afdeling A.
Bij de twee VZH combinaties ging bijna alles naar wens.
Weer terug naar het speurveld voor de drie super speurders.
Daarna kwamen de VO en IPO1 combinaties na enkele opmerkingen van de keurmeester genoeg punten over om te slagen.
Het laaste gedeelte met de voortreffelijke pakwerker Sjon was een mooi schouwspel
Al met al was het weer een geweldige dag met alleen blije kandidaten.
Alle deelnemers waren dan ook geslaagd.       Gefeliciteerd.

Rus la fler Colt BH geslaagd gel. Erik Fick
Wiep v. Wordanis BH geslaagd gel. Herma Fick
Jos v. Wordanis IPO 1 250 pnt gel. Debbie Fick
Cuinn v.d Elzelinahof IPO 1 231 pnt. gel. Fred Kremers
Isabella v. Marvibox IPO VO 232 pnt. gel. Tiny noij
Kiefer de la Finco Sapho FH 291 pnt gel. Jan Brouwers
Cookie FH 288 pnt. gel. Berry Grens
Luna FH 299 pnt gel. Henk Graas

Photo-gallery.

      

       

      

      

        

 
   

    

    

     

     

    

 
   
                                                                                                                                             Cetering Team

                                    ________________________________________________________________


UV/AD-examen 25 maart 2018 Boxervrienden Noord Limburg / BK Goch e.v. - Keeurmeester Lex Quartel.

Op 25 maart werd bij Boxervrienden Noord Limburg / Bk Goch e.v. een UV/AD-examen georganiseerd.
De weergoden waren de 6 deelnemers vandaag gunstig gezind met een heerlijk zonnetje.
Erik Fick had een prachtige route uitgezet.
De eerste 8 kilometer ging dan ook voortreffelijk ,de honden draafden door of er niets aan de hand was.
Zowel bij de eerste als tweede pauze werd de aangeboden koffie en/of thee door de deelnemers zeer gewaardeerd ,
terwijl de honden wat water konden drinken.
Alle honden bleven goed doordraven tijdens dit UV/AD-examen en na afloop toonde geen enkele hond tijdens het stukje
appèl grote vermoeidheid of kapotte voetzolen.
Na afloop genoot iedereen nog van een gezellig samenzijn.
Daarna volgde de diploma-uitreiking en kon iedereen tevreden huiswaarts gaan.

Alle deelnemers van harte gefeliciteerd met jullie behaalde resultaat.

Onze dank voor de eerlijke keuring van keurmeester L. Quartel samen met examenleider Eric Fick.


              


VZH / IPO/
Speurhond examen BK Goch/ Boxervrienden noord limburg. zondag 26 november 2017.  Keurmeester Franz Gerd Bauer.

Uitslagen:

Pipa v.Wordanis / Debbie Fick VZH 57 punten

Zandalee vom igneshof / Herma Fick VZH 56 punten

Isabella v. Marvibox / Tiny Noy VZH 51 punten

Tarza-Leo vom Krüsenhof / Steffie Brunen IPO VO 270 punten

York van Wordanis / Erik Fick IPO 3 272 punten

Kiefer de la Finca Sapho / Jan Brouwers Speurhond 2 90 punten

Allemaal  hartelijk gefeliciteerd.

Goch_examen


VZH / Speurhond / IPO examen Goch 9 april 2017.

Het was zondag 9 april een prachtige dag, zowel het weer met een zonnetje als voor de examen kandidaten.

Alle deelnemers slaagden dan ook met vlag en wimpel.

En dit allen onder toeziend oog van Keurmeester Mw S.Hoppe  (Duitsland)

Uitslagen:

Isabella v. Marvibox VZH geslaagd

Cuinn v.d. Elzelinahof IPO VO geslaagd

Barabas v. Eiseren Kreuz IPO 1 geslaagd

Frits vd Kroeze Danne IPO 2 geslaagd (257 punten)

York van Wordanis SpH 1 geslaagd (81 punten)

Kiefer dl Finca Sapho SPH 2 geslaagd

Foto Impressie examen 9 april 2017.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

25

23Keurmeester Mw. S.Hoppe

22De dames van de voortreffelijke catering.


________________________________________________________________________________________________________________
VZH / Speurhond / IPO examen Goch 28 januari 2017.

Onder leiding van Keurmeester Udo Hermann (D)
Vijf kandidaten deden examen voor speuren, VZH , en IPO 1 en 3.

Foto Impressie examen.

No1-28-1-2017     No2-28-1-2017

No3-28-1-2017     No4-28-1-2017

No5-28-1-2017     No6-28-1-2017

No7-28-1-2017     No8-28-1-2017

No9-28-1-2017     No10-28-1-2017

No11-28-1-2017     No12-28-1-2017

No13-28-1-2017     No14-28-1-2017

No15-28-1-2017     No16-28-1-2017

No17-28-1-2017     No18-28-1-2017

No19-28-1-2017     No20-28-1-2017

No21-28-1-2017     No22-28-1-2017

No23-28-1-2017

_________________________________________________________________________________________________________________VZH / Speurhond / IPO examen Goch 23 oktober 2016.

Onder leiding van Keurmeester Franz Gerd Bauer (D)
Gingen zes kandidaten op voor het examen speuren, VZH , en IPO 1 en 3.

Het speurgedeelte werd ondanks de dikke mist met succes afgesloten.
De twee VZH honden voldeden ruimschoots aan de verwachting.
Ook de twee IPO honden (ipo-1 en ipo-3) waren uitstekend op dreef.

Alle kandidaten zijn dan ook geslaagd.

Uitslagen:

Cuinn Van de Elzelinahof / Fred Kremers VZH Geslaagd.

Jet van Wordanis/ Herma Fick VZH Geslaagd.

Indigo van Bessels Home / Boy Scholtz IPO 1 / 250 punten.

York van Wordanis/ Debbie Fick IPO 3 / 260 punten.

Jan Brouwers/ Kiefer d.l.Finco Sapho FH 2 84 punten.

Henk Graas/ Ablitz FH 2 92 punten.

                                                                  Foto overzicht examen

Boymist
     Debbiemist

Janmist      Henkraasmist

Keurmeester-23-10-2016      VZH-23-10-2016

Boy-23-10-2016      Debbie-23-10-2016

                                                      IPO-23-10-2016


examen-23-10-2016


_________________________________________________________________________________________________________________
VZH / Speurhond / IPO examen Goch 17 april 2016

Het was redelijk vroeg in de ochtend, dat het voorjaars examen van onze vereniging van start ging.
Het weer werkte mee dat was met een graad of 5 en een stralend zonnetje zeker geen spelbreker.

Een IPO-1, IPO-2 , Vijf VZH, en twee Speurhond 2 kandidaten, mochten hun vaardigheden onder het toeziend
oog van keurmeester Udo Hermann en de vele aanwezige enthousiaste toeschouwers laten zien.
De beide IPO honden wisten het speurgedeelte (A) met goed gevolg af te sluiten.

Na een korte pauze werd het examen hervat met het apél (B) gedeelte van de twee IPO Honden.
Met de nodige spanning wisten de twee IPO kandidaten ook het B gedeelte tot een goed einde te brengen.
Het applaus van het publiek was geheel hun deel.

Verder ging het met de speurhond 2 kandidaten.
Beide kandidaten maakten er een ware demonstratie van ,
met 99 en 87 van de 100 te behalen punten zetten zij een ware topprestatie neer.

Hierna waren de VZH honden aan de beurt.
Alle honden voldeden aan de verwachtingen en wisten het A gedeelte met goed gevolg af te sluiten.

Na het versterken van de inwendige mens in de uitstekend gerunde kantine,
was het straatgedeelte (B) van het VZH examen aan de beurt.
Hiervoor trok keurmeester Udo Hermann letterlijk en figuurlijk alles uit de kast om de honden te testen
op hun gedragingen ten opzichte van vreemde geluiden, voorwerpen, sociaal gedrag en druk publiek …..
Het deerde de deelnemers niet en allen slaagden ook glansrijk voor deze test.

Het laatste tevens meest spectaculair gedeelte van het examen, het pakwerk was de afsluiter van deze mooie dag.
Beide IPO honden deden, een enkel schoonheidsfoutje daargelaten , wat er van hen verwacht werd,
en wisten hun examen tot grote vreugde van eigenaren en toeschouwers met een positief resultaat af te sluiten.

Alle deelnemers geslaagd !!

Het bleef na de feestelijke diploma uitreiking nog lang gezellig in de kantine, een mooie afsluiting van een mooie dag.

Stanley v.d.Hellm.

Uitslag:


Henk Graas met Ablitz FH-2.                                              Jan Brouwer met Jack FH-2.

Erik Fick met York van Wordanis IPO-2.                            Theo v. Rooijen met Hannes v. Numado IPO-1.

Steffie Brünen met Tarza-Leo v. Krüsenhof VZH.               Lucas Cleff met Yames-William Royal VZH.

Debbie Grens met Inca van Wordanis VZH.                        Laurens Olivia v. Quantide VZH.

Erik Fick met Jos van Wordanis VZH.


                                                                          Foto overzicht examen

      1       2  

     3       4 

     5       6   

     7      8

     9     11

     12     13

     14     15

     16     17

     18     19

     20     21

     22     23

     24     25

     26     27

     29      30