IGP


 

Het IGP bestaat uit drie onderdelen.                                                                                      
Er zijn drie niveau’s te weten IGP I IGP II en IGP III.                      

Om deel te nemen aan IGP I moet de hond minimaal 18 maanden zijn.
Voor IGP II minimaal 19 maanden en voor IGP III 20 maanden.


Een kleine beschrijving van het IGP I programma.

Het IGP II en IGP III lopen op in moeilijkheidgraad.
Voor alle drie de niveau’s geld dat men minimaal 70 punten moet behalen voor elk   onderdeel afzonderlijk.
Als men bij het speuren slechts 50 punten zou halen is men voor het examen gezakt.
Het maximaal aantal punten per onderdeel is 100 punten


Afdeling A Speuren


Bij het speuren loopt men een spoor uit van ongeveer 300-350 passen met daarin 2 haakse (90 graden) hoeken.
Op het spoor worden twee voorwerpen neergelegd.
Aan het begin van het spoor wordt middels een piket (stok met richting) aangegeven welke kant het spoor op ligt.
Bedoeling is dat het spoor door de hond wordt gevolgd.
Om deze oefening moeilijker te maken moet er 10 meter lijn tussen hond en geleider zijn.
Bij de voorwerpen moet de hond aangeven dat deze er liggen door bijvoorbeeld af te gaan,
te gaan zitten of blijven staan.
Het voorwerp "verwijzen" noemen we dat.

De beoordeling werkt als volgt:
Het goed en volledig uitwerken van het spoor levert 80 punten op.
De voorwerpen zijn ieder 10 punten waard.

Verschil met I.G.P. II:

Het spoor wordt door een ander persoon dan de eigen geleider uitgelegd.
Het spoor moet minstens 400 passen lang zijn, heeft 3 lange stukken rechtuit en 2 hoeken van 90 graden.
Bovendien moet het spoor na het uitleggen minimaal 30 minuten rusten alvorens de hond mag gaan speuren.

Verschil met I.G.P. 3:

Het spoor moet minstens 600 passen lang zijn, heeft 5 lange rechte stukken
en 4 hoeken van 90 graden en is 60 minuten oud.                                
S1
Op het spoor worden 3 "vreemde" voorwerpen neergelegd.
De voorwerpen zijn dus niet van de eigen geleider.
Het spoor wordt ook weer door een andere persoon uitgelegd.

Afdeling B Appèl klimschutting

IGP1I
1 Vrij volgen ( 20 punten)
2 Zit uit beweging (10 punten)
3 Afleggen met voorroepen ( 10 punten)
4 Apporteren vlakke grond ( 10 punten)
5 Apporteren over de Haag (15 punten)
6 Apporteren over de klimschutting ( 15 punten)
7 Vooruitzenden met afleggen ( 10 punten)
8 Afleggen met afleiding ( 10 punten)

IGP II: Voor IGP II komt er een onderdeel bij (staan blijven)

1 Vrij volgen ( 10 punten)
2 Zit uit beweging (10 punten)
3 Afleggen met voorroepen ( 10 punten)
4 Staan blijven in normale pas (10 punten)
5 Apporteren vlakke grond ( 10 punten)
6 Apporteren over de Haag (15 punten)
7 Apporteren over de klimschutting ( 15 punten)
8 Vooruit zenden met af liggen (10 punten)
9 Afleggen onder afleiding (10 punten)

IGP III: staan bilijven punt 4 wordt staan blijven in looppas.1 Vrij volgen ( 10 punten)
2 Zit uit beweging (10 punten)
3 Afleggen met voorroepen ( 10 punten)
4 Staan blijven in looppas pas (10 punten)
5 Apporteren vlakke grond ( 10 punten)
6 Apporteren over de Haag (15 punten)
7 Apporteren over de klimschutting ( 15 punten)
8 Vooruit zenden met af liggen (10 punten)
9 Afleggen onder afleiding (10 punten)

Toevoeging IGP II en III : pakwerk

Afdeling C Verdedigings/manwerk

1 Rivieren en naar de Pakwerker toe (5 punten)
2 Stellen en Aanblaffen ( 10 punten)
3 Vluchtverhindering van de Pakwerker ( 20 punten)
4 Verdediging v.d.hond vanuit de bewakingsfase ( 35 punten)
5 Aanval op de hond vanuit de beweging ( 30 punten )

IGP II :                                                                                                                 
S3


1 Revieren naar de Pakwerker toe (5 punten)
2 Stellen en Aanblaffen ( 10 punten)
3 Vluchtverhindering van de Pakwerker ( 10 punten)
4 Verdediging v.d.hond vanuit de bewakingsfase ( 20 punten)
5 Rugtranssport ( 5 punten)
6 Overval op de hond vanuit rugtransssport ( 30 punten)
7 Aanval v.d.hond vanuit de beweging ( 20 punten)

IGP III:


1 Revieren ( 10 punten)
2 Aanblaffen en bewaken ( 10 punten)
3 Vluchtverhindering van de Pakwerker ( 10 punten)
4 Verdediging v.d.hond vanuit de bewakingsfase ( 20 punten)
5 Rugtranssport ( 5 punten)
6 Overval op de hond vanuit rugtransssport ( 15 punten)
7 Aanval v.d.hond vanuit de beweging ( 10 punten)
8 Verdediging in de bewakingsfase ( 20 punten)


Om voor het diploma in aanmerking te komen moet bij IGP
voor alle 3 de onderdelen tenminste 70 punten behalen.

   Index